Liberalerna röstade för återremiss när Eskilstunas kommunfullmäktige idag debatterade ett förslag omnya riktlinjer för kommunala och fristående skolor och förskolors utemiljöer. Anledningen är framför allt att vi vill att det ska göras en barnkonsekvensanalys först. Vi vill också förbättra förslaget för att inte begränsa utemiljöerna och alltså försämra barnens förutsättningar till lek och lärande under säkra förhållanden på rasterna. Kommunfullmäktiges beslut blev till slut återremiss vilket innebär att förslaget ska göras om.

Liberalerna är mycket kritiska till att begränsa skolornas och förskolornas utemiljöer. Inför varje beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys göras så att barnets bästa sätts i främsta rummet. Dessvärre hade så inte skett inför beslutet att förändra som så konkret påverkar barnens verklighet och vardag.

Förslaget om att minskade utemiljöerna per kvadratmeter går också emot Boverkets rekommendationer för hur stora barns ytor för utemiljöer vid förskolor och skolor ska vara.

I förslaget framgår att de mindre ytorna kan ersättas genom samutnyttjande av kommunens parker. Liberalerna anser inte att det är rimligt att resonera så. Kommunens parker ska vara ett komplement och kan inte ersätta förskolans utemiljö. Det ställer dessutom högre krav på säkerhet på ett sätt som kommunen inte svarar upp emot.

Barnen ska passera vägar, personal ska se till att barn går tillsammans och det behövs mer övervakning än vad det annars behövs på en vanlig inhägnad förskolegård. Detta kräver mer personal vilket det inte finns pengar till i majoritetens budget. Den styrande majoriteten har snarare skurit ner med 30 miljoner på förskolan, vilket motsvarar en förskollärare per förskola. Hur ska förskolan klara detta?

Det finns brister i underlaget till kommunfullmäktige och vi i Liberalerna har försökt att skicka tillbaka ärendet för att få till en barnkonsekvensanalys. Vi vill inte heller att förslaget inte drastiskt ska minska skolgårdarna. De styrande politiska partierna S, M och C vill köra på ändå vilket vi tycker är oansvarigt framför allt för våra barn.

Sammantaget anser vi att det finns så stora brister i beredningen att vi inte kan stå bakom ett beslut som begränsar utemiljöerna för skolor och förskolor.

Stefan Krstic, gruppledare
Erika Rydja Sandvik, vice gruppledare