Se alla

Erika Rydja Sandvik

Vice gruppledare, andre vice ordförande

Kontaktuppgifter

 

Varför valde du att engagera dig i Liberalerna? 

Mitt engagemang i Liberalerna beror på att de satsar så mycket på skolan och utbildning. Allt börjar med en bra skola. Jag vill satsa mer pengar på skolan och elever samt lärare, se trygga klassrum med ordning och reda, satsa på extra resurser och speciallärare för att stötta de elever som behöver det. De elever som klarar skolan med godkända betyg hamnar inte i kriminella gäng. För liberalerna är omsorgen om äldre och för personer med funktionsnedsättning en prioriterad fråga som jag ser som självklart i ett samhälle som Sverige och i vår kommun Eskilstuna. Jag vill se ett äldreomsorgslyft och ett omsorgslyft för personen med funktionsnedsättningar.

Vilka är dina tre viktigaste frågor?

  1. Skolan och utbildning av våra unga är grunden i vårt Eskilstuna. Skolan ska vara trygg, det ska vara ordning och reda, legitimerade lärare för att säkra kunskapen, satsa på mindre barngrupper, extra resurser till de elever som har behov av det, fler speciallärare och satsningar på särskolor.
  2. Satsa mer resurser på äldreomsorgen och öka satsningar på omsorgen av personer med funktionsnedsättningar. Att själv få välja vem som kliver över tröskeln i ditt egna hem och ger vård och omsorg kan du inte göra i dag i Eskilstuna. Det vill jag ändra på. Att kunna välja skola till sina barn är en självklarhet, varför får du inte välja ditt vårdboende? Jag vill införa garanti att du kan flytta in med din livspartner i boendet, om du så önskar, så kallad parboendegaranti, införa språkkrav på svenska för patientsäkerheten inom vården och återinföra färsk mat inom omsorgen, som tidigare fanns.
  3. Krossa de kriminella nätverken och gör Eskilstuna till en trygg stad. Förebygg kriminaliteten i skolan, satsa på fler poliser, socialsekreterare som finns ute bland unga i utsatta områden, trygghetsvakter, mer övervakningskameror, hårdare lagar och tuffare straff, tidiga insatser mot unga som hamnar i kriminalitet.
23 februari 2023

Ge fler i Eskilstuna möjlighet att gunga

Liberalerna i Eskilstuna anser att alla människor ska ha rätt att vara med i samhället på lika villkor. För att göra Eskilstuna mer tillgängligt…

Kontaktuppgifter

...