Se alla

Ge fler i Eskilstuna möjlighet att gunga

Motionen hittar du längst ned på sidan

Torsdag 23 februari 2023

Liberalerna i Eskilstuna anser att alla människor ska ha rätt att vara med i samhället på lika villkor. För att göra Eskilstuna mer tillgängligt för alla har partiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande att Eskilstuna kommun ska införskaffa en gunga där rullstolsburna kan gunga utan att behöva lämna sin rullstol.

– Vi ser att det finns en grupp i kommunen som inte kan använda de anpassade gungorna på kommunens lekplatser, antingen för att de inte kan lämna sin rullstol eller för att de har medicinsk utrustning kopplad till rullstolen och vi vill ge även dem möjligheten att få gunga och känna pirret i magen, säger Camilla Cederlöf, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna

Många kommuner har idag införskaffat den gunga som Liberalerna motionerat om och partiet hoppas därför att även Eskilstuna kommun snart har en eller flera gungor. Enligt partiet är det dags att åtgärda missen som gjort att det idag finns en grupp av rullstolsanvändare som har hamnat mellan stolarna vid planeringen av de kommunala lekplatserna och inte kan nyttja de gungor som finns.

– Vår politik handlar om att riva hinder och möjliggöra så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Alla människor ska ges möjlighet att leva på lika villkor och vi hoppas därför att även kommunfullmäktige ser det som självklart och ger oss gehör för den här motionen, säger Erika Rydja Sandvik, fullmäktigeledamot för Liberalerna i Eskilstuna.

Motion – Ge rullstolsburna i Eskilstuna en möjlighet att gunga