När Coronaviruset sätter samhället på prov behövs alla goda idéer för att skydda människor i riskgrupper, fortsätta bedriva undervisning i skolan och underlätta för lokala företag att överleva så inte arbetslösheten ökar. Liberalerna vill bidra med 14 förslag och är alltid redo att diskutera dessa och fler förslag med övriga politiska partier.

– I coronapandemins spår står inte bara människors liv och hälsa på spel. Lokala företag som inte får några kunder riskerar att gå i konkurs så att många Eskilstunabor blir av med jobbet. Kommunen bör inrätta företagsjour som kan bistå med rådgivning för att undvika konkurser. Majoritetens åtgärdspaket för lokala näringslivet och föreningarna är en mycket bra start, men det räcker inte utan det krävs fortsatt dialog med företagarna för att få veta vilken hjälp som är viktigast just nu. Jag vet att krögarna vill slippa avgiften för att få ha uteservering på kommunal mark och det borde vi politiker snabbt kunna ordna, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Liberalernas 14 förslag har vi lånat från partivänner runt om i landet. Vissa förslag är lätta att genomföra, andra kräver mer tid och arbete. En del förslag kostar inte, medan andra kräver fördjupade kostnadskalkyler. Det handlar om allt ifrån att samordna frivilliginsatser, utöka kommunikationen, slopa parkeringsavgifterna i centrum på fredagar och lördagar i syfte att uppmuntra besöksnäringen, slopa restaurangernas kostnad för markupplåtelse, att kommunen ska uppmuntra medarbetare och medborgare att äta ute och att vi säkerställer elevhälsan för våra ungdomar som behöver stöd särskilt mycket när de går miste om tryggheten i skolan.

– Många människor i riskgrupperna är oroliga för sin hälsa och oron sprider sig snabbt till deras anhöriga. Vi ser redan många bevis på medmänsklighet från grannar som vill hjälpa till. För att underlätta detta kan kommunen starta en volontärsbank dit frivilliga kan anmäla sig för att bistå med inköp, kontakt med myndigheter och leverans av mat, säger Stefan Krstic (L).

Förslag riktade mot riskgrupper
1. Handlingshjälp för riskgrupper via Frivilliga resursgruppen eller hemtjänst. Inrätta en volontärsbank dit frivilliga kan anmäla sig för att hjälpa de som behöver stöd med inköp, kontakt med myndigheter, leverans av mat (landskrona.se/volontar). Informera på kommunens webb om vilka företag erbjuder hemkörning.
2. Ändra tidsbegränsning för datumparkering så folk slipper att gå ut och flytta bilen.

Förslag riktade mot näringslivet
1. Timanställ personal från hotell och restaurang till kök eller lokalvård i kommunen.
2. Inrätta företagsjour för vägledning, rådgivning och stöd till små och medelstora företag som drabbas hårt av vikande efterfrågan. I exempelvis Timrå kan lokala småföretag få upp till fem timmars företagsrådgivning i syfte att undvika konkurser och stora uppsägningar.
3. Slopa parkeringsavgifterna i centrum på fredagar och lördagar under april och maj i syfte att uppmuntra centrumhandeln och besöksnäringen. Innan maj månads utgång görs en bedömning om en eventuell förlängning av insatsen.
4. Slopa restaurangernas avgifter för markupplåtelse för 2020.
5. Låt gymnasieelever få kuponger som kan bytas mot matlådor från lokala restauranger när de deltar i undervisningen på distans.
6. Skjut upp evenemang istället för att ställa in. Särskilt företag inom besöksnäringen och eventbranschen är hårt drabbade av krisen. Om det går kan vi undvika att ställa in evenemang som kommunen har inbokat hos lokala företag och istället skjuta fram datumet.
7. Att kommunen i samtliga av sina kanaler uppmuntrar medarbetare och invånare att visa sitt stöd för näringslivet genom att gå ut och äta eller köpa hem mat från lokala restauranger.

Förslag riktade mot utbildning
1. Hitta lösningar för internetuppkoppling för alla gymnasieelever och skapa sådan beredskap för elever i grundskolan.
2. Säkerställ att elevhälsa och ungdomsmottagning fortsätter finnas för ungdomar som behöver stöd antingen för besök digitalt eller fysiskt eller rentav uppsökande.
3. Erbjud socionomstudenter nära examen att bidra som volontärer och arbeta med samtalsstöd riktat mot ungdomar för att minska psykisk ohälsa.
4. Säkerställ att anmälningsplikten i skolan fortsatt efterlevs och upprätthålls även för ungdomar när undervisning genomförs på distans.

Övriga förslag
1. Var redo att på förfrågan från tingsrätterna utse fler nämndemän.