Om Stefan

“Jag är uppväxt i en industriarbetarfamilj där mitt öde var förutbestämt. Men tack vare hårt arbete och skickliga lärare kunde jag som ett arbetarbarn få tillgång till högre utbildning och nå mina drömmar att studera till jurist. Jag vill ge alla barn den chansen att lyckas i livet som mina lärare gav mig i skolan. Därför är skolan en hjärtefråga för mig.”

Känslan att vilja påverka samhället till det bättre fanns redan hos mig från barnsben. Då var skolan mitt samhälle där jag ville förbättra för elever och lärare. När jag blev äldre började jag engagera mig politiskt och är sedan valet 2014 ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna i Eskilstuna där jag kämpar för ett liberalare Eskilstuna där vi sätter skolan först!

Eskilstuna förändras snabbt. Å ena sidan börjar vi se flera stora företagsetableringar i Eskilstuna, fler får jobb, fler är med och betalar skatt, företag är nöjda med kommunens service. Å andra sidan ser vi stora neddragningar på den personliga assistansen, skolan och äldreomsorgen. Kommunen drar ned resurserna på skolområdet och äldreomsorgen går med hög sjukfrånvaro.

Jag vill se mer pengar till skolan i Eskilstuna genom en höjd skolpeng, fler lärarassistenter, höjda lärarlöner och fokus på kunskap och studiero i klassrummet. Det sistnämnda är kanske något av de viktigaste för att eleverna ska klara sin utbildning.

Liberalismen är en frihetsrörelse och jag går i bräschen för den. Det handlar om att ge människor den frihet och de förutsättningar som krävs för att kunna forma sina liv. Fler ska få mer pengar kvar i plånboken genom att fler hamnar i arbete och att skatterna sänks. Det ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig, både gentemot samhället och vårt klimat. Vi behöver mer kunskap i skolan.​

Min politiska kompass är att jag tror att samhället styrs bäst av fria individer som får göra fria val, istället för att vi politiker ska bestämma över dig.

Liberalism handlar om att skapa frihet för den enskilda människan att få påverka sitt liv, följa sina drömmar och bestämma själv. Fler måste få den friheten i vårt Eskilstuna och jag är redo att försvara den friheten för alla!

Stefans förtroendeuppdrag

Följ Stefan:

Facebook