Regeringen går nu vidare med Centerpartiet och Liberalerna med förslaget om att alla skolor som vill ska kunna sätta betyg årskurs 4 och 5. Betyg från fjärde klass är något som Liberalerna länge har drivit och fått med övriga partier på inom ramen för Januariavtalet. Liberalernas gruppledare i Eskilstuna Stefan Krstic välkomnar beskedet.

– Jag välkomnar att betyg i fjärde klass nu blir verklighet. Betyget är inte det som enskilt förbättrar skolan och skolresultaten, men det är centralt att tydligt utvärdera de kunskaper eleven uppnår så att det blir tydligt för elever, lärare, föräldrar och politiker, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna.

Betyg i sjätte klass infördes 2012 av alliansregeringen och enligt utvärderingen från Skolverket visar att 46 procent av lärarna anser att betygen har gjort det lättare att upptäcka elever i behov av stöd samt att 8 av 10 elever uppger att de arbetar hårdare efter att betygen i sjätte klass infördes.

– Personligen tycker jag att det vore bättre för likvärdigheten om alla skolor hade betyg från årskurs fyra, men jag förstår att detta är en kompromiss och att detta är bättre än ingenting. Nu måste både staten och kommunen växla upp tempot genom att anställa fler lärarassistenter, uppvärdera läraryrket, få till en bättre arbetsmiljö för lärarna och skapa studiero i våra klassrum säger Stefan Krstic (L).