Idag rapporterar Eskilstuna-Kuriren om att miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna nekar Eskilstunaborna och media att ta del av nämndhandlingar innan politikernas beslut är fattade.

– Det här visar på ett demokratiskt underskott i miljö- och räddningstjänstnämnden. Vi politiker borde se det som en fördel att få synpunkter från allmänheten så att vi kan fatta väl underbyggda beslut. Det är bättre att få reda på synpunkter i förväg än efter beslutet är fattat. Det handlar om demokrati och insyn. Bara för att det är lagligt att göra som nämnden nu gör betyder inte att det är lämpligt, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna begär att nämnden återgår till sitt tidigare arbetssätt där allmänhet och media delges de beslut innan de ska fattas av de folkvalda politikerna.

– Vad gäller känsliga uppgifter som skyddas av GDPR så finns det redan idag rutiner i andra nämnder att maska uppgifter. Kollar man på protokollsutdrag från miljö- och räddningstjänstnämnden ser man att känsliga uppgifter maskas redan idag. Att prata om känsliga uppgifter är ett svepskäl för att slippa kritik, säger Stefan Krstic (L).