Erika Rydja Sandvik (L) har lämnat in en motion (dvs ett förslag) om att införa kompiskortet i Eskilstuna. Det ger personer med funktionsnedsättningar rätt att utan extra kostnad ta med sig en valfri extra person som stöd och sällskap till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

– Tyvärr är det alltför vanligt att personer med funktionsnedsättningar inte deltar i föreningslivet eller tar del av idrott och kultur. För att fler ska våga och kunna vara med så vill jag att kommunen inför kompiskortet som bygger på principen gå två och betala för en. Den extra personen som får följa med utan kostnad kan vara olika varje gång och fungerar som stöd och sällskap, säger Erika Rydja Sandvik (L), ledamot för kommunfullmäktige.

Flera kommuner har redan infört kompiskort som bygger på samarbete mellan kommunen och föreningslivet. Föreningar och organisationer inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet ansluter sig frivilligt till systemet och väljer själva vilka aktiviteter som kompiskortet ska gälla för. Det kan exempelvis vara fri entré eller medlemskap och erbjudandet kan begränsas till vissa tider eller utvalda evenemang. Kommunen ansvarar för samordning och att det finns information om kompiskortet på lätt svenska.

– Eskilstuna borde ta efter andra kommuner som redan har infört kompiskortet. För att minska krånglet bör det vara gratis att få kompiskort och erbjudandet ska riktas till personer som har funktionsnedsättningar som begränsar deras förutsättningar att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Jag är övertygad om att föreningslivet kan göra stor skillnad för att bidra till ökad delaktighet och tillgänglighet, säger Erika Rydja Sandvik (L).