Kommunstyrelsen i Eskilstuna beslutade idag att revidera kommunens riktlinjer för alkoholservering. Sammantaget innebär det begränsningar vad gäller tid, plats och servering.  Liberalernas gruppledare Stefan Krstic la fram flera förslag som gör det lättare för krögarna och föreningar att få alkoholtillstånd och längre serveringstider.

 – Liberalerna vill stoppa förmynderiet och istället underlätta för stadens krogar både i stadskärnan och vid å-rummet. Det är orimligt att politikerna sätter upp onödiga hinder för vuxna människors fritid och nöjesliv. Låt krogarna ha öppet till klockan 03 och sluta detaljreglera så att begrepp som bartömning inte får användas! Erfarenheter visar att längre krogöppet minskar på bråket och stöket när inte alla schasas ut samtidigt ur krogen, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna har tidigare motionerat om längre serveringstider för krogarna i Eskilstuna eftersom det är en frihetsfråga. Vi menar att det är fullt möjligt att förena en restriktiv och ansvarsfull alkoholhantering med större frihet för de restaurangägare som vill ha öppet längre och de Eskilstunabor som vill ha roligt längre.

Det är orimligt att politikerna i onödan ska begränsa möjligheterna för vuxna självständiga människors fritid och nöjesliv. Dessutom vill vi att Eskilstuna ska vara möjligheternas stad med en levande stadskärna där också å-rummet är en mycket viktig del. Här finns stora möjligheter att låta fler uteställen ta plats och göra Eskilstuna till en mer attraktiv stad både sommar och vinter vilket gynnar besöksnäringen.

– Jag är starkt kritisk till att kommunen vill begränsa möjligheterna för GUIF, Eskilstuna United och AFC att få servera öl och vin vid sina matcharrangemang. Det är sant att alkohol och ungdomsidrott inte hör ihop. Men det blir orimligt att de som går på handboll eller fotboll inte får njuta av ett glas vin eller en öl i pausen på samma sätt som vid kulturaktiviteter, säger Stefan Krstic (L).

Mer information Liberalernas förslag och motiveringar finns i yrkandet från kommunstyrelsen 26 november.