Erika Rydja Sandvik (L) lämnade idag in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen vidtar åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten för att förhindra olyckor vid ån.

– Kommunen måste göra mer för att öka säkerheten och tryggheten runt ån som går genom vår vackra stad. Lika fint som å-rummet är för promenader när solen skiner lika snabbt kan det bli en otrygg plats för den som inte är på sin vakt. Vi i Liberalerna satsar därför 2 miljoner i vår budget för 2020 på mer staket, bättre skyltning och smartare belysning för att minska riskerna för olyckor vid ån, säger Erika Rydja Sandvik (L), ledamot i kommunfullmäktige.

Ån genom Eskilstuna saknar på många ställen skydd, staket och skyltning för att förhindra olyckor (foto: Erika Rydja Sandvik)

Läs mer i motionen Öka säkerheten och tryggheten vid ån!