I Liberalernas kompletterande budget för 2020 ingår reformförslag för 295 miljoner kronor. Där ingår 103 miljoner i ökade resurser till en trygg skola, 85 miljoner för trygghetspaket och 107 miljoner för att bygga bort bilköerna. Liberalerna lägger sammanlagt 137 miljoner mer än de styrande partierna S, M och C på vård, skola och omsorg.

– Majoritetens budget är ett dråpslag mot skolan. Arbetet för att förbättra arbetsmiljön för lärarna och studieron för eleverna kräver ökade resurser. Det är därför Liberalerna satsar 112 miljoner kronor mer än de styrande partierna S, M och C på skolan. En bra skola är bästa biljetten till framtiden även för de barn som inte får lika många möjligheter med sig hemifrån, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

I Liberalernas budgetalternativ ryms satsningar på skolan för 112 miljoner kronor varav 21,5 miljoner går till 36 mentorer och 50 lärarassistenter för att avlasta lärarna i grund- och gymnasieskolan. Förskolepengen försvaras vilket kostar 30 miljoner. Dessutom läggs totalt 8 miljoner på en lässatsning för både förskolan och lågstadiet.
En satsning på 2,9 miljoner görs på sommarskola för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet.

– När otryggheten breder ut sig allt mer i Eskilstuna räcker det inte att bara satsa på fler kameror och ökad belysning. Vi måste prioritera långsiktigt förebyggande arbete för att minska otryggheten och kriminaliteten. I Liberalernas trygghetspaket ingår mer drogförebyggande i skolan, fler fältande socialsekreterare på kvällar och helger, mer kvällsverksamhet för barn och ungdomar och ännu fler sommarjobb. Unga som är redo att lämna de kriminella gängen måste få hjälp och stöd. Så gör vi Eskilstuna till möjligheternas istället för otrygghetens stad, säger Stefan Krstic (L).

Liberalerna satsar 85 miljoner på ett trygghetspaket för att försvara Eskilstuna som möjligheternas stad. Där ingår 6 miljoner till fältande socialsekreterare, 1,5 miljoner till exit-verksamhet för unga kriminella, 2 miljoner till stadsmissionen, 8 miljoner till kvällsverksamhet för barn och unga, 3 miljoner till arbetet mot psykisk ohälsa i gymnasieskolan, 1,5 miljoner för vräkningsförebyggande arbete, 20 miljoner till ökad belysning samt 2 miljoner på förbättrad säkerhet runt ån.

– Eskilstuna ska vara möjligheternas stad. Liberalerna satsar därför totalt 295 miljoner på bättre skola, ökad trygghet och smidigare trafik. Vi gör tydligare prioriteringar och smartare besparingar än majoriteten. I vår budget halveras kostnaden för kommunikatörer som ska skapa en positiv bild av Eskilstuna. Vi tycker snarare att välfungerande skolor och trygga stadsdelar ger mycket bättre marknadsföring, säger Stefan Krstic (L).

Alla de viktigaste förslagen som föreslås i Liberalernas förslag till kompletterande årsplan framgår av bifogad sammanställning liberala reformer och av hela Liberalernas budgetförslag Möjligheternas Eskilstuna.

Eskilstunaån med Gamla Staden i bakgrunden (foto: Edmond Audran)