Prognosen visar att 2020 och 2021 kommer bli ett sämre år för Eskilstuna kommun rent ekonomiskt. I Coronakrisens spår föreslår Liberalerna att kommunalskatten i Eskilstuna sänks med 15 öre i ett första steg. Det är den historiskt största sänkningen av kommunalskatten som ett parti i Eskilstuna har föreslagit. Förutom att sänkt skatt stimulerar lokal konsumtion gör det också Eskilstuna till en mer attraktiv stad.

– Effekterna av Coronakrisen kommer påverka Eskilstunas företag långt efter att smittspridningen är under kontroll. Genom att sänka skatten ger vi folk mer pengar kvar i plånboken så att de inte drar åt den privatekonomiska svångremmen lika hårt. Vi i Liberalerna har flera förslag på smartare prioriteringar i kommunens budget som gör att det finns utrymme att sänka skatten och ändå tillhandahålla välfärd av hög kvalitet, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Liberalerna föreslår att skatten sänks med 15 öre per intjänad hundralapp, vilket skulle ge en barnfamilj där båda föräldrarna har en genomsnittsinkomst 100 kronor mer i månaden. Skattesänkningen kräver omprioriteringar på 32 miljoner kronor i Eskilstuna kommuns budget på totalt över 6.800 miljoner.

– När allt fler upptäcker att det går bra att jobba effektivt på distans har Eskilstuna chansen att marknadsföra sig som ett attraktivt alternativ för stockholmarna. Fast då har vi inte råd att ha mycket högre skatt än i Stockholm. För att locka hit fler skattebetalare krävs mer än bara tillgång till förskola, bostäder och närhet till naturen, säger Stefan Krstic (L).

Historiskt sett har Liberalerna ensamt och i dåvarande Alliansen lagt förslag på skattesänkning med 10 öre i sina skuggbudgetar, vilket gör dagens förslag på skattesänkning till den största som presenterats i Eskilstuna.

– Den socialdemokratiska majoriteten har beslutat om ett lönepåslag för alla kommunanställda med 200 kronor. Liberalerna är för det då utbetalning kan ske i år innan sommaren, men vi tycker att vår skattesänkning är mycket mer rättvis för den kommer alla Eskilstunabor till del. Vi politiker kan inte bara glömma majoriteten av de Eskilstunabor som inte jobbar inom kommunen. Liberalerna är det nya arbetarpartiet i Eskilstuna och jobben ligger i fokus för oss, säger Stefan Krstic (L).

Läs mer i Liberalernas förslag i Coronakrisen – Sänk skatten för att stimulera konsumtionen!