Idag rapporterar Eskilstuna-Kuriren om att ett första utkast om Munktellbadets framtid. Den 15 juni ska utredningen vara färdig och slutsatserna ska inledningsvis presenteras för Kommunfastigheters styrelse. Liberalerna vill se att driften läggs ut på entreprenad.

– Jag skulle bli mycket förvånad om Moderaterna och Centerpartiet går med på att fortsätta bedriva badverksamhet i kommunal regi. Inte minst Moderaterna var väldigt tydliga förra året om att partiet vill se en försäljning av Munktellbadet, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Vad för slutsatser som utkastet drar är än så länge okänt.

– Liberalerna har längre drivit frågan om att lägga ut Munktellbadet på entreprenad. Kommunen ska fokusera på vård, skola och omsorg – inte driva badanläggningar. Det är privata aktörer mycket bättre på, säger Stefan Krstic (L).