Liberalerna är positiva till de åtgärdspaket som de styrande partierna i Eskilstuna har presenterat för att stötta det lokala näringslivet. Liberalerna är en konstruktiv part och har tidigt skickat in förslag som vi nu ser verkställas. För att kunna rädda jobb och företag krävs dock ett mycket högre tempo i beslutsfattandet. Liberalerna begär därför extrainsatta sammanträden med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så att nödvändiga stödåtgärder ska få effekt snabbare.

– Eskilstunas företag har inte råd att vänta på senfärdiga kommunala Coronabeslut. Jag vet att många företagare är osäkra på åtgärdspaketen som presenteras i media. När börjar de gälla? Nu krävs att vi politiker ökar tempot i beslutsfattandet med extrainsatta möten för kommunfullmäktige. Företagarna har rätt att få tydliga besked och snabba beslut så de kan agera rätt för att rädda sina företags framtid, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Enligt kommunens plan ska åtgärdspaket 2 för det lokala näringslivet och föreningslivet hanteras av kommunstyrelsen den 28 april och därefter beslutas av kommunfullmäktige den 15 maj. Detta gäller exempelvis åtgärder som matkuponger till gymnasielever som kan användas i lokala restauranger, slopade hyror för uteserveringar och en extra löneutbetalning för kommunanställda för att stimulera lokal konsumtion.

För att få högre tempo i beslutsfattandet som ger snabbare effekt för Eskilstunas företag föreslår nu Liberalerna extrainsatta sammanträden kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där enbart åtgärdspaketet för Coronakrisen behandlas. Förslaget har skickats till gruppledarna för de övriga partierna och ordförande i kommunfullmäktige.

Läs mer i Begäran om extrainsatt kommunstyrelse och kommunfullmäktige!