Liberalerna är positiva till de åtgärdspaket som de styrande partierna i Eskilstuna har presenterat för att stötta det lokala näringslivet. Liberalerna är en konstruktiv part och har tidigt skickat in förslag som vi nu ser verkställas. Precis som kampen mot pandemin fortsätter, fortsätter även vi komma med förslag som underlättar för båda invånarna i Eskilstuna och våra företagare.

– Eskilstunas krögare måste få ett starkt politiskt stöd och en bredare spelplan för att kunna fortsätta driva en krisanpassad restaurangnäring. Enligt Tillväxtverket har i skrivande stund 639 personer inom hotell- och restaurangnäringen blivit permitterade och ytterligare har blivit varslade. Vi i Liberalerna vill inte bidra till att politiken står i vägen för innovation och nytänkande som skulle kunna underlätta krögarnas möjligheter att fortsätta driva sina verksamheter. Därför föreslår vi att Eskilstuna ska ta efter Nacka kommun och införa så kallad mikrocatering, vilket innebär att restaurangerna får sälja och skicka alkohol med maten som ska levereras hem till kunderna, Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Nacka-modellen går ut på att krögarna får ansöka till kommunen om att få bedriva “mikrocatering”. Detta kommer i sin tur innebära att krögarna får möjligheten att minimera sina förluster. Samtidigt kommer den enskilde individen som väljer att sätta sig i karantän eller isolering fortfarande sätta en guldkant på sin tillvaro med god mat och något gott att dricka.

– I tider av kris måste vi våga vara innovativa för att både kunna skydda de utsatta, samtidigt som vi öppnar upp för en skademinimering för näringslivet, säger Stefan Krstic (L).

Förslaget har skickats till gruppledarna för de övriga partierna i kommunfullmäktige.