Idag har Liberalernas fullmäktigegrupp lämnat in en skrivelse till Eskilstuna kommun om att kommunen bör omedelbart avsluta sitt vänortssamarbete med den kinesiska staden Linyi. Detta efter den upptrappade aggressiviteten från den kinesiska ambassaden.

– Vi kan konstatera att relationen mellan Sverige och Kina har kraftigt försämrats. Den kinesiska ambassaden har intensifierat sin aggressivitet och trappat upp retoriken mot den svenska demokratin, yttrande- och tryckfriheten. Den kinesiska ambassaden har drivit en smutskastningskampanj mot de som engagerat sig i fallet Gui Minhai och man har attackerat svenska journalister, redaktioner, politiker, organisationer och forskare, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna kommun.

Liberalerna har tyckt att det har varit positivt att med vänortssamarbetet har Eskilstuna kommun kunnat skicka representanter som ställer kritiska frågor och trycker på för en demokratisk utveckling i landet. I november när framtiden för vänortssamarbetet blev aktuellt såg inte Liberalerna att det än fanns tillräckliga skäl för att säga upp vänorssamarbetet med Linyi, men partiet var tydligt med att den ståndpunkten snabbt kan omvärderas beroende på hur situationen utvecklas i relation mellan Sverige och Kina. Med anledning av den upptrappade retoriken och aggressiviteten skickar partiet in skrivelsen till kommunen om begäran att avsluta samarbetet. Det formella beslutet tas eventuellt av kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S).

– Vi kan inte ta den svenska demokratin för given. Den måste skyddas mot inre såväl som yttre hot. Vi kan inte låta oss förtryckas och bli tystade utav hot från utländska diplomater. Det finns en röd gräns och den är passerad, säger Stefan Krstic (L).

Mer finns att läsa i Begäran om att avsluta samarbetet med vänorten Linyi.