Se alla

På Eskilstunas förskolor är många barngrupper för stora, vilket påverkar både barn och personal. För stora barngrupper har en negativ påverkan på lärande och lek. Liberalerna vill därför införa ett maxtak på hur många barn det får vara i barngrupperna. Vi vill även bygga fler nya förskolor i områden där barngrupperna är som störst. Det är inte ovanligt att de största barngrupperna har runt 20 barn per grupp, något som vi tycker är orimligt och inte leder till en bra miljö för barnen eller personalen.

Vill du veta om ditt barns förskola har för stora barngrupper? Kolla upp det här: www.eskilstuna.liberalerna.se/blog/se-barngruppernas-storlek-i-eskilstuna-kommun/

Nyheter i Eskilstuna

Sociala medier

  • Följ på: 

Liberalerna i Södermanlands läns län