Se alla

Liberalernas budget för Eskilstuna 2023

I dag presenterar Liberalerna i Eskilstuna investeringsbudgeten 2023–2027 och uppdrag till förvaltningarna för Eskilstuna kommun. Liberalerna gör rekordstora satsningar på förskola och skola genom upprustning och fler utbyggnader som bland annat ska säkerställa möjligheten till fler lokaler och särskilda undervisningsgrupper.

– Vi har många skolor som är i behov av upprustning och utbyggnad. Vi i Liberalerna väljer att prioritera detta. Eleverna får ingen bra skolmiljö om de har överfulla klassrum, brist på grupprum och nedgångna skolgårdar, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.


Liberalerna satsar bland annat på upprustning och utbyggnad av Hällby skola, Skogstorpsskolan och Djurgårdsskolan. Partiet avsätter också 50 miljoner för att förbättra miljöerna på kommunens skolor, något som det finns ett stort behov av. Partiet har även valt att fortsatta satsa på att få ner barngruppernas storlek i förskolan.

Vi lägger även förslag på ett nytt gruppboende inom LSS, ett nytt Seniorboende och upprustning av utemiljöerna på våra vård- och omsorgsboenden. För att öka tryggheten föreslår vi mer belysta parker och stråk. I driftbudgeten som vi kommer lägga i november kommer vi föreslå fler väktare, fler kameror och ett stort förebyggande arbete i skolan genom samverkan mellan skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, civilsamhälle och polis.

– Allting börjar med en bra förskola och skola. Det lägger grunden för framtiden och därför måste vi fortsätta att investera och inte göra besparingar. Den som klarar skolan och blir inte kriminell och med den oroande utveckling vi har i Eskilstuna med skjutningar och rekrytering långt ner i åldrarna gör att skolan än en gång kommer i fokus och måste prioriteras, säger Stefan Krstic (L).

Läs en sammanfattning av vår budget för 2023 här!

Läs vår fullständiga budget för 2023 här!

Läs vårt ägardirektiv för de kommunala bolagen här!

Läs en sammanfattning av vår tidigare budget för 2022 här!

Kontakt

Stefan Krstic
Gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna
stefan.krstic@eskilstuna.se