I Liberalernas budget 2020 för Eskilstuna kommun lägger vi fram reformer för 246 miljoner kronor. Vi satsar 79 miljoner för att förbättra skolan, 30 miljoner på integrationen, 37 miljoner för att öka tryggheten på allmänna platser och förstärkning av LSS samt 100 miljoner på bättre trafik. Så skapar vi ett tryggare Eskilstuna.

Liberaler är framtidsoptimister. Vi blundar inte för dagens problem, men vi vet också att de går att lösa. Med liberal politik skapar vi en starkare stad där barnen går i bra skolor med duktiga lärare, där människor går till arbetet, där vi känner oss trygga på gator och torg och där vi bekämpar de långa bilköerna genom effektiva åtgärder. Aldrig någonsin har Liberalerna behövts mer än nu i Eskilstuna.

ALLT BÖRJAR MED EN SKOLA MED TRYGGA BARN

En bra skola är biljetten till framtiden för alla barn, även för dem som inte fått lika bra chanser med sig hemifrån. För att skolan ska fungera måste de allra bästa krafterna lockas till läraryrket – därför satsar vi på bättre arbetsvillkor för lärare, förskollärare och elevhälsa. Vi vet att alla barn inte är lika – därför vill vi att skolan ska fungera bättre för elever med särskilda svårigheter och för elever som nyligen kommit till Sverige.

 • Höjning av förskolepengen 30 miljoner kronor
 • Fler mentorer för att avlasta lärarna i grund- och gymnasieskolan 9 miljoner kronor
 • Fler assistenter för att avlasta förskollärarna i förskolan 10 miljoner kronor
 • Förstärkning av tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd 30 miljoner kronor
 • Utbyggnad av Mesta skola 253 miljoner kronor
 • Uppförande av en lekpark i området Odlaren 1,5 miljoner kronor
 • Tidigare uppföljning och betyg från årskurs fyra
 • Införande av ordningsbetyg i grundskola och gymnasiet
TRYGGHET I ATT STÅ PÅ EGNA BEN

Integration handlar om frihet. Friheten i att försörja sig själv och stå på egna ben. Friheten i att ha språkkunskaperna som behövs för att vara delaktig på riktigt i sitt nya hemland. Friheten i att veta att jämställdheten och demokratin gäller alla, även den som kommit hit från ett annat land. Tryggheten av att vara en del av samhället och inte stå utanför. För oss liberaler handlar integrationspolitik om att riva hinder och sätta upp tydliga förväntningar. Det ska bli lättare att få det första jobbet, svenskspråksundervisningen ska stärkas och hedersförtrycket och parallellsamhällena bekämpas med kraft.

 • Effektivare SFI-undervisning och anpassning mot det svenska samhället.
 • Kartläggning och handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Fler enkla jobb inom kommunen som får nyanlända i jobb 40 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor ingår inom ramen för lärarassistenter
TRYGGHETEN SKA GÄLLA ALLA

I Liberalernas Sverige ska alla veta att det finns hjälp när den verkligen behövs. Men i dag växer köerna i sjukvården, samtidigt som människor med stora funktionsnedsättningar berövas sin personliga assistans. Brottsligheten är en maktfaktor att räkna med i utsatta bostadsområden Att försvara tryggheten är också att försvara friheten.

 • Utöka antalet ordningsvakter i Eskilstuna för att skapa 3,6 miljoner kronor trygghet på gator och torg samt bistå polisen med hjälp
 • Förstärkt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 5 miljoner kronor
 • Utöka kamerabevakningen på brottsutsatta platser
 • Ökad belysning i stråk och parker för att skapa mer trygghet 20 miljoner kronor
 • Förstärkning av den personliga assistansen med anledning av den socialdemokratiska regeringens nedskärningar 15 miljoner kronor
BYGG BORT BILKÖERNA

Hämta och lämna på dagis, storhandla, skjutsa gamla mamma till doktorn, skjutsa barnen till träningar och fritidsaktiviteter. Liberalerna inser att bilen är nödvändig för att väldigt många människor ska få ihop vardagen. Mycket av det vi förväntas klara av dagligen fungerar inte eller tar för lång tid med buss, cykel eller till fots. Verkligheten är att vi behöver bilen.

Därför tar Liberalerna problemet med de långa bilköerna i Eskilstuna på allvar. När en sträcka som borde ta ett par minuter istället tar en kvart eller tjugo minuter så försvinner mycket dyrbar tid för många människor. Bilar som står stilla och spyr ut avgaser är också ett miljöproblem. Trafiken måste flyta smidigare.

 • Bättre trafikflöde och mindre bilköer 100 miljoner kronor
  • Öka kapaciteten i rondeller
  • Flytta övergångsställen längre bort från rondellerna
  • Fler högersvängar i eget körfält
  • Färre trafikkorsningar till förmån för fler rondeller
  • Bättre koll på bilköer
  • Verka för en utveckling av trafikmiljön i centrala staden
 • Utreda en ny Österled för att avlasta den centrala trafikmängden

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.