– Det är skrämmande att barn med ADHD och autism inte ges samma stöd och chans till utveckling som övriga elever i Eskilstunas skolor, säger Stefan Krstic gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna och andre vice ordförande i förskolenämnden

Idag kan en skola söka tilläggsbelopp för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun. För att få tilläggsbelopp krävs att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd samt att det är fråga om extraordinära stödinsatser. Insatserna ska också vara frekventa och varaktiga. Flera förändringar har på senare år gjorts inom tilläggsbeloppet, bland annat nedskärningar på totalt 30 miljoner kronor och där man tog bort möjligheten för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att få stöd och hjälp. Sedan tidigare har beslut tagits att en utredning skall göras av förändringarna i tilläggsbeloppet och vilka som omfattas av det. Ingen utredning har gjorts men fler nedskärningar har kommit, vilket är anmärkningsvärt enligt Liberalerna.

Liberalerna har därför idag lämnat in en interpellation i kommunfullmäktige ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) för att få svar på situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur de kan säkras stöd och hjälp i framtiden.

– Vi i Liberalerna har länge arbetat hårt för att förstärka tilläggsbeloppen och att fler barn skall omfattas av möjligheten att få den hjälp och det stöd som de har rätt till, säger Stefan Krstic

Läs Liberalernas interpellation här!