Vi liberaler anser att det är av stor vikt att integrera nyanlända i samhället. För att motverka segregation och utanförskap krävs att bostadsbyggande fortsätter på en hög nivå. Ingen av Eskilstunas medborgare ska behöva vara hänvisad till svart hyresmarknad för att få ett boende.

Nyanlända ska få språkundervisning och samhällsinformation kombinerat med arbete. Kraven på deltagande ska vara höga och sanktionerna tydliga. De lagar och regler som gäller i Sverige ska göras klara under kommunens samhällsinformation som skall vara obligatorisk. SFI behöver reformeras. Målet ska vara att snabbt integreras. För att bli svensk medborgare måste man visa att man har grundläggande kunskaper i svenska språket.

Det är viktigt att barn som kommer till Eskilstuna från andra länder lär sig svenska. Idag hamnar många efter den första tiden i en klass där nästan ingen har svenska som modersmål. Samtidigt finns det skolor i kommunen med mycket få utländska elever. Nyanlända elever bör därför i högre utsträckning kunna placeras i dessa skolor. I många invandrargrupper finns starka föreningar och de har en viktig roll för integrationen av invandrare i samhället.

Alla former av rasism och främlingsfientlighet är oacceptabla. Diskriminering ska bekämpas och sanktionerna för den som diskriminerar vara tydliga. Ansökningshandlingar till jobb inom kommunen ska avidentifieras för att underlätta en objektiv bedömning. Arbetsgivare som väljer att anställa en nytillkommen Eskilstunabo ska både ha de skyldigheter och rättigheter i den medfinansiering som stat och kommun medger. Arbetsgivare bör ge arbetstagarna stora möjligheter till att använda svenskan på sina arbetsplatser.

Liberalerna anser att segregationen är det största hindret för en välfungerande integration. Språk, utbildning och arbete är huvudsakliga faktorer som möjliggör samexistens och gemenskap till det svenska samhället.

Vår politik

  • Fokus på jobb och svenska språket
  • Inrätta fler enkla jobb i kommunen för att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för nyanlända
  • Trygghet i utanförskapsområden med kvarterspolis och trygghetsväktare
  • Bekämpa rasism och diskriminering
  • Utveckla arbetslinjen genom att kombinera SFI med praktik på arbetsplatser där det talas svenska
  • Ha en tydligare undervisning av nyanlända i samhällsfrågor, lagar, rättigheter och skyldigheter
  • Utveckla samarbetet mellan kommun och invandrarföreningar för bättre integration

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.