Liberalerna är Eskilstunas liberala parti. Det liberala uppdraget är att öka den enskilda människans frihet, mest för dem som har minst. Med friheten kommer ett stort personligt ansvar. De enda politiska och ekonomiska system som är förenliga med den enskilda människans frihet är demokratin och marknadsekonomin. Det är därför Liberalernas uppgift att värna, försvara och förstärka dem.

För att alla människor ska få större möjligheter att använda sin frihet och bestämma över sina egna liv krävs en välfärdsstat som upprätthåller människors rättigheter och ger dem lika förutsättningar.

Här presenterar vi våra mål men det finns mer att läsa i Liberalernas förslag till strategisk inriktning 2020-2023

1. Trygghet för fler

Mål:

 • Andelen invånare som upplever trygghet ska vara 75 år 2023.
 • Utifrån en femgradig skala ska 4.5 föräldrar uppleva att barnet är tryggt i förskolan senast 2023.
 • Trygghetsindex för stadsdelar ska uppgå till 75 procent år 2023 och beräknas utifrån de tre stadsdelar med lägst index.

2. Öka den enskilda människans frihet, ansvar och egenmakt

Mål:

 • Valfrihetssystem inom äldreomsorgen ska vara på plats senast 2023.
 • Den kommunala skattesatsen ska sänkas med 50 öre från 2019 års nivå till 2023.

3. Jobb ger frihet

Mål:

 • Förvärvsfrekvensen ska vara lägst 80 % för män och kvinnor 2023.
 • Kostnaderna för försörjningsstöd ska 2019 vara högst hälften mot 2018 års utfall, med justering för penningvärde.
 • Eskilstunas placering på en femgradig skala i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat ska ligga på 4.0.
 • Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) ska uppgå till 90.
 • Andelen bidragshushåll per 1 000 invånare ska minska till 20 år 2023.
 • Andelen som har jobb sex månader efter avslutad yrkesutbildning ska uppgå till 97 procent år 2023.
 • Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska till 3,5 procent år 2023.
 • Andelen arbetslösa utrikesfödda ska halveras till 15 procent senast 2023.

4. Bildning för ökad jämlikhet

Mål:

 • Andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen
  ska uppgå till minst 95 procent år 2023.
 • Andelen 20-åringar med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska vara högre än rikssnittet år 2023.
 • Antal barn per personal ska vara färre än jämförbara kommuner
  (barn per personal) år 2023.
 • Genomsnittlig betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen
  ska vara högre än rikssnittet 2023.

5. Smalare och vassare kommun

Mål:

 • Kommunens resultat ska varje år till och med 2023 överstiga snittet i kommunsektorn som helhet.
 • Kommunens verksamhet ska varje år effektiviseras med minst en procentenhet.
 • Total sjukfrånvaro hos medarbetarna ska minska till 5 procent år 2023.
 • Alla nämnder och bolag ska varje år ha en ekonomi i balans.
 • Andel ärenden som kommer in via e-tjänst ska uppgå till 80 procent år 2023.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.