Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under kommunernas ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Förutsättningarna för ett gott företagsklimat får man via snabbare beslutsvägar. Vi liberaler vill se en kompetent servicefunktion för företagare som kan lotsa såväl nya som etablerade företagare rätt när det gäller etableringsfrågor. Vi vill ha en VIP-kanal för företagande.

Vi liberaler anser att Eskilstuna kommun ska inrätta 500 enkla jobb. Det ska vara jobb med avtalsenlig lön och som inte kräver gymnasiekompetens. Vi har idag en grupp framför allt nyanlända som inte har gått svenskt gymnasium eller motsvarande och inte heller kan förväntas göra det. Samtidigt behöver kommunens personal avlastning och få större möjlighet att ägna sig åt de arbetsuppgifter den är utbildad för.

Eskilstuna behöver mer handel. Kommunen har för närvarande ett lokalt handelsunderskott, vilket är ett tecken på att vi ännu inte är en regional huvudort. Handeln bidrar med arbetstillfällen även för ungdomar och för människor med kort utbildning. De politiska riktlinjerna bör därför fokusera på hur vi kan få handeln att öka totalt sett. Vi ser ett ökat bostadsbyggande och en stark befolkningsökning. Det finns alltså goda förutsättningar för ökad handel.

Den kanske viktigaste delen av att ha makten över sitt eget liv är att kunna försörja sig själv. Vi vill föra en politik som innebär att fler arbeten skapas, men ställer också krav på att den som kan arbeta verkligen gör det. Kommunen ska ställa krav på motprestation för att den som är arbetsför ska få ut försörjningsstöd. Den sökande ska träffa så få handläggare som möjligt. Arbetsförmedlingen bör vara med vid det första samtalet.

Eskilstuna bör pröva att låta en robot eller algoritm behandla ansökningar om försörjningsstöd. Denna metod har använts framgångsrikt i Trelleborg, där fler kommit i arbete eftersom socialsekreterarna kunnat hjälpa människor direkt istället för att behandla ansökningar.

Eskilstuna ska införa en ”kommunal jobbpeng” där arbetsmarknadsåtgärder ska upphandlas till privata aktörer. Tydliga mål ska sättas upp och de aktörer vars åtgärder leder till att människor kommer i arbete ska få mer pengar i ersättning. Vi ska betala för framgång.

Vår politik

  • Förenkla regler för företag
  • Underlätta för handel
  • Satsa mer resurser på utbildning
  • Etableringsrutiner för handel ska förenklas
  • Samhället måste kräva motprestation för människor när de får försörjningsstöd
  • Satsa på 500 enkla jobb i kommunen för många som står långt utanför arbetsmarknaden

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.