Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Det liberala alternativet

Vi är Eskilstunas liberala parti. Liberalismens grundläggande uppgift är att försvara och förstärka demokratin och värna om den enskilda människans frihet. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Politiska beslut ska bara omfatta det som är vårt gemensamma ansvar.

Vi försvarar friheten för dem som har minst frihet. Klyftorna mellan frihetens och ofrihetens Eskilstuna ska överbryggas – med ordning och kunskap i skolan, fler riktiga jobb och bekämpande och förebyggande av brott.

Frihet under ansvar

All politik måste utformas så att vi som lever idag inte inkräktar på framtida generationers livschanser. Ingen generation har rätt att förstöra oersättliga kulturvärden, tillfoga miljön obotliga skador, förslösa ekonomiskt eller socialt kapital. Varje människa ska ges möjlighet att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar för sin egen livsstil. Politiken ska bidra till att ge varje människa de redskap som behövs för att ta makten över sitt eget liv.

Ett liberalt parti är ett idéparti. Den enskildes rätt är alltid viktigare än gruppintressen. Liberalismen ser inte som sin uppgift att företräda vissa grupper. I stället är vår uppgift att företräda de enskilda medborgarna till skillnad från dem som i första hand ser sig som företrädare för en viss samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning om hur livet ska levas. För att hävda detta medborgarintresse fordras personlig idealism och ibland mod för att gå emot makteliter, särintressen och fördomar.