Se alla

Camilla Cederlöf

Gruppledare

Kontaktuppgifter
 • Gruppledare för Liberalerna Eskilstuna
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ledamot i trygghetsberedningen
 • Ledamot i personalutskottet
 • Ledamot kommunfullmäktiges valberedning

Varför valde du att engagera dig i Liberalerna? 

Jag såg hur elever med funktionsnedsättningar inte fick den hjälp och stöd som de behövde för att klara av skolan. Jag såg hur den personliga assistansen sakta slaktades och föräldrar fick säga upp sig från sina jobb för att hjälpa sina barn med sondmatning och andningshjälp. Jag såg hur människor utsättas för hedersförtryck och hur kvinnor misshandlades och fick fly och leva skyddade med sina barn. Jag såg hur brottslighet och droghandel mer och mer tog över i Eskilstuna och människor som började bli rädda för att vistas ute på vissa platser. Jag såg hur politiska beslut mer och mer påverkade möjligheten för människor att kunna leva sitt liv baserat på egna val.

Det vara då jag kände att jag måste göra något. Jag ville arbeta för att göra människor skulle känna sig trygga i sin vardag och insåg att jag bäst kunde göra det genom att engagera mig aktivt inom politiken. Nu kan jag fortsätta arbeta mot orättvisor, för alla människors lika värde och rätt att leva och bestämma över sina egna liv.

Vilka är dina tre viktigaste frågor?

 1. Skjutningarna och otryggheten. Vi måste arbeta med det förebyggande arbetet lägre i åldrarna. Att redan i förskola och skola ge barnen verktyg för att inte rekryteras till gäng. Barn ska få vara barn och kan vi skapa en aktiv fritid och bra förebilder minskar risken att barnen känner en rastlöshet och blir föremål för att bli rekryterade.
 2. Skolan. Alla elever ska ges rätt till stöd och anpassad undervisning, så väl de med särskild begåvning som de som har tex autism eller ADHD- Det är en rättvisefråga och inte en kostnadsfråga.
 3. LSS. Att de med behov av särskilt stöd genom LSS, samt deras familjer, ska få den hjälp de behöver för att i så stor utsträckning kunna leva sina liv som de vill och önskar.

 

23 februari 2023

Ge fler i Eskilstuna möjlighet att gunga

Liberalerna i Eskilstuna anser att alla människor ska ha rätt att vara med i samhället på lika villkor. För att göra Eskilstuna mer tillgängligt…

 • 22 februari 2023

  Dags att göra upp med ålderismen!

  Sammantaget pekar detta på att vi behöver bli bättre på att ta tillvara äldres kompetens på såväl arbetsmarknaden som på andra arenor i samhället…

 • 4 februari 2023

  Skärmtiden i skolan måste minska

  Digitaliseringen i skolan har i mångt och mycket varit ett experiment och har inte alltid skett på evidensbaserad grund. På vissa håll har riktiga…

 • 26 januari 2023

  L: Riv upp beslutet att stänga restauranger

  Liberalernas Kristina Fagerkvist, ledamot i vård- och omsorgsnämnden, och Camilla Cederlöf, gruppledare, skriver i Eskilstuna-Kuriren om vårt krav att servicenämnden river upp beslutet att stänga…

Kontaktuppgifter

073-861 82 59 ...