Se alla

Dags att göra upp med ålderismen!

Onsdag 22 februari 2023

Sammantaget pekar detta på att vi behöver bli bättre på att ta tillvara äldres kompetens på såväl arbetsmarknaden som på andra arenor i samhället – allt annat vore dumt både för individen och ekonomin. Liberalerna har länge använt ordet årsrik istället för äldre. Att vara årsrik innebär inte bara att man har levt fler år, det innebär även att man har samlat på sig kunskap och erfarenhet under en längre tid. Denna rikedom av kunskap och erfarenhet behövs på arbetsmarknaden, inom politiken och många andra områden i vårt samhälle. Att på grund av ålderism och fördomar inte ge kunniga individer chansen är ett underbetyg för Sverige som kunskapsnation, skriver de liberala företrädarna.

 

Du hittar artikeln i sin helhet här: Artikeln